• Promotion
  • สัมมนา

โปรโมชั่น “สินเชื่อ” น่าสนใจ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

  • อัตราดอกเบี้ย : อัตรากำไรและส่วนลดสูงสุด กรณีปกติ รายย่อย SPRR+10 =18% กรณีปกติ รายใหญ่ SPR+7.47 หรือ SPRL+7.60 =15.00%
  • วงเงินกู้ : พิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า ไม่เกินกว่าหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น
  • ระยะเวลากู้ : พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

โปรโมชั่นสินเชื่อทั้งหมด

โปรโมชั่น “บัตรเครดิต” น่าสนใจ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

  • รายได้ผู้สมัคร : 15,000
  • ค่าธรรมเนียม/ปี : ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรกปีถัดไป ใช้จ่ายผ่านบัตรเพียง 5,000 บาทต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ย : 16% ต่อปี

โปรโมชั่นบัตรเครดิตน่าสนใจ

โปรโมชั่น “เงินฝาก” น่าสนใจ

โปรโมชั่นเงินฝากทั้งหมด

Go to Top