รับชมโปรโมชั่น เงินฝาก
ภายในงาน Money Expo ที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรองข้อมูล

Close

ตัวกรองข้อมูล

ธนาคาร/สถาบันการเงิน

เนื้อหาเงินฝากสำหรับ เงินฝาก

Product Thumbnail

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ ibank Step

  • อัตราดอกเบี้ย : อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.00% ต่อปี
  • วงเงินฝาก : ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่จำกัด
  • ระยะเวลาฝาก : จ่ายผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

เปรียบเทียบ


เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

เปรียบเทียบ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

หรือคุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และไม่สามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลต่างผลิตภัณฑ์ได้

ปิด

สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์

ปิด

ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
อยู่ในรายการเปรียบเทียบแล้ว
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์อื่น

ปิด

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

กรุณาเลือกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

Go to Top