กรองข้อมูล

Close

ตัวกรองข้อมูล

ธนาคาร/สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้

เนื้อหาสินเชื่อ

Product Thumbnail

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

 • อัตราดอกเบี้ย : อัตรากำไรและส่วนลดสูงสุด กรณีปกติ รายย่อย SPRR+10 =18% กรณีปกติ รายใหญ่ SPR+7.47 หรือ SPRL+7.60 =15.00%
 • วงเงินกู้ : พิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า ไม่เกินกว่าหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น
 • ระยะเวลากู้ : พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

เปรียบเทียบ

Product Thumbnail

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

 • อัตราดอกเบี้ย : 20 - 22 % (ผู้มีรายได้ประจำ 20%, ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย 22%)
 • วงเงินกู้ : 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้ : 60 เดือน

เปรียบเทียบ

Product Thumbnail

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อรถแลกเงิน

กรุงศรี ออโต้ : คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซด์

 • อัตราดอกเบี้ย : เริ่มต้น 12 %ต่อปี ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • วงเงินกู้ : สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 48 เดือน

เปรียบเทียบ

Product Thumbnail

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อรถ

กรุงศรี ออโต้ : รถบ้าน

 • อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.31%ต่อเดือน
 • วงเงินกู้ : สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 84 เดือน

เปรียบเทียบ

แสดงเพิ่มเติม

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

เปรียบเทียบ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

หรือคุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และไม่สามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลต่างผลิตภัณฑ์ได้

ปิด

สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์

ปิด

ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
อยู่ในรายการเปรียบเทียบแล้ว
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์อื่น

ปิด

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

กรุณาเลือกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

Go to Top